Jak řešit nastávající ekonomické ochlazení a prosperitu menších a středních firem?

Také si začínáte klást otázku, jak zajistit do budoucna svůj růst a konkurenceschopnost i v nastávajícím ekonomickém ochlazení? V těchto úvahách je třeba mít na zřeteli vše, co s těmito tématy souvisí, tzn. nedostatek surovin, zdražování méně nově vznikajících projektů a negativní dominový efekt, který se v ekonomice díky postiženým firmám začíná projevovat.

Jak tedy reagovat na zmenšující se koláč, ze kterého jsme všichni ještě nedávano žili? V první řadě je třeba vnímat změny, které se na trhu dějí a vnímat je v širších souvislostech. Druhým krokem je přehodnocení svojí strategie a přitom se umět vyhnout pouhým kosmetickým změnám, které situaci moc nevyřeší. Za třetí, nenechat se ukolébat tím, že nyní je práce dost. Každému ekonomickému ochlazení vždy předchází mnoho nepatrných signálů. Jaký je dnes přesný čas? Za pět minut dvanáct.

Jak tedy na to?

Účinné řešení musí být dlouhodobé, logické, efektivní, finančně nenákladné a ověřené v praxi. Jedním z takových řešení je spolupráce, která umožňuje vzájemné sdílení zdrojů.

Všichni víme, že firmy, k růstu a konkurenceschopnosti potřebují zdroje, jakými jsou informace, kontakty, čas, know-how, technologie, lidské zdroje či finance. Jenže! Tyto zdroje jsou vždy omezené a jejich získávání je časově i finančně náročné. A v ekonomické ochlazení ještě náročnější.

Proto cestou, jak získat tyto zdroje levnvěji a rychleji, jsou kvalitně řízená strategická partnerství, která jsou potom oboustranně výhodná. Tak prosperita firem může růst a náklady díky sdílení klesají.

Strategie pro vaši budoucnost

Možná již tušíte, jakou cenu pro vás může mít jeden kvalitní strategický partner, se kterým můžete sdílet jeho zdroje. Proto můžete i vaši budoucnost opřít o strategii, kde hlavní roli hrají strategičtí partneři a sdílení zdrojů. Tato strategie se jmenuje  zdroje těch druhých.

Jedn strategické partnerství je určitě přínosné, ale účinnější je vytvořti celou síť stratrgických partnerů. Tak získáte zásadní objedm potřebných zdrojů v potřebné míře. Dále ekonomický růst, nižší náklady a konkurenceschopnost, která bude v ekonomickém ochlazení klíčová.

Výhody spolupráce se strategickými partnery

Mezi hlavní výhody strategických partnerství a sdílení zdrojů patří:

  • široké uplatnění bez ohledu na to, zda pracujete ve stavebnictví, v průmyslu, v IT, ve výrobě či ve službách, apod.
  • i použití je široké: obchod, marketing, strategie, finance či geografické rozšíření
  • náklady na sdílení zdrjů jsou několikanásobně nižší, než kdybyste si je zajišťovali sami
  • efektivita spolupráce a sdílení je praxí mnohokrát ověřena a to i u světových firem
  • přínosy jsou brzy viditelné a efetkivita spolupráce a sdílení se nechá měřit a tím pádem i řídit
  • metodika a praktické know-how pro započetí takové spolupráce, rozvoje a řízení již existuje
  • strategická partnerství a sdílení zdrojů lze dobře řešit outsourcingem
  • budoucnost směřuje ke spolupráci bez ohledů na oborové zaměření

Bez systému to nepůjde

Pro serióznost je nutné říci, že vytváření strategických partnerství a následné sdílení zdrojů je velmi přínosné, avšak pro dosažení úspěchu jsou důležitá pravidla a systém. Systém a jeho dílčí kroky vám pomohou vše správně uchopit a vyhnout se zbytečným chybám, které většina firem na začátku udělá.

Aby nebylo pozdě

Pozitivním milníkem pro vaši firmu může být okamžik, kdy začnete spolupráci a sdílení opravdu využívat. Záleží jen na vás. Ale věřte tomu, že pokud tuto příležitost nyní nevyužijete vy, je otázkou času, kdy to udělá vaše konkurence. Jinými slovy, trh se začal přerozdělovat již včera.

Chcete nezávazně zjistit, jak můžeme pomoci zrovna Vám?
Ozvěte se nám a domluvíme si konzultaci zdarma!

Miroslav Kohout / +420 602 563 950 / info@cbnetwork.cz / nebo vyplňte kontaktní formulář

Povinné pole Jméno a Příjmení.
Povinné pole Email.
Povinné pole Telefon.
Povinné pole Váš dotaz nebo požadavek.