KLUB Spojme síly™

Staňte se součástí našeho byznysového klubu a na jednom místě získejte nové obchodní příležitosti, osobní vazby, užitečné informace a podporu našich členů.

Jak klub funguje?

Celé fungování klubu je podřízeno individuálnímu přístupu, jehož cílem je podpořit vaše podnikání. V základu můžete očekávat již vytvořený obchodní potenciál, účast na odborných projektech, pravidelný servis koordinačního centra, aktualizace obchodních příležitostí a systém pro sdílení potřebných informací.

Následné fungování klubu se odvíjí v  pěti krocích, které na sebe navazují.

V pěti krocích

 • krok

  neboli startovací a bezplatná etapa řeší přesné nastavení spolupráce.

  Jedná se o individuální potřeby nového člena klubu, jeho činnost a přidanou hodnotu, určení cílové skupiny, vybrání vhodných strategických partnerů, řízení komunikace, určení priorit, podpůrných aktivit a dalších jeho potřeb. K tomuto účelu slouží základní speciální analýzy. Tím nový člen získává přesný plán spolupráce a také jistotu správného rozhodnutí.

 • krok

  je zaměřen na individuální nastavení komunikace mezi koordinačním centrem a členem klubu.

  Koordinační centrum je tzv. srdcem klubu, které poskytuje členům průběžný servis a reaguje na potřeby členů klubu. Díky předem nastaveným cílům, aktivitám a potřebám členů, je servis koordinačního centra  řešen na míru a tím je daná i jistota efektivní spolupráce.

 • krok

  je vlastní klubové prostředí. Co to znamená?

  Aby mohlo být dosaženo požadovaného efektu, jsou jednou měsíčně pořádána setkání členů klubu. Zde vzniká prostor pro prezentaci členů klubu a možnost pro navázání obchodních a osobních vazeb, které jsou pro obchod důležité. Klubová setkání mají různý charakter. Může se jednat o pracovní setkání, ochutnávky vín, sportovní akce, vernisáže obrazů, byznys večeře a další.

 • krok

  je zaměřen na rozšiřování obchodního potenciálu, zejména jde o vyhledávání strategických partnerů.

  Vycházíme z toho, že v klubu nemusí být všechny činnosti, které by členi aktuálně potřebovali, a proto koordinační centrum vyhledává pro své členy strategické partnery na míru. Stačí zadat přesný požadavek.

 • krok

  jsou podpůrné aktivity, jejichž cílem je zajistit členům klubu obchodní potenciál i mimo klubové prostředí.

  Jedná se například o tematicky zaměřené přednášky s pracovním názvem 100 minut inspirace, konference, aplikaci B2B pro tuzemský i zahraniční obchod, projekt banka kontaktů a další. Tyto odborné aktivity cílí rovněž na širokou veřejnost, což členům klubu rozšiřuje obchodní potenciál s minimálními finančními a časovými náklady.

Ochutnávka společnosti CBN

Společnost Central Business Network Vám nabízí nezávaznou ochutnávku našich služeb ZDARMA. Využijte této nabídky, kterou nabízíme pouze my.

Ze života klubu

Ze života klubu