PODMÍNKY A CENÍK

 • Startovní varianta řeší počáteční analýzu a plán s náklady 2.000 Kč + % z dosaženého výsledku
 • Aktivní varianta  je rozšířena o služby koordinačního centra s individuálním režijním poplatkem + % z dosaženého výsledku.
 • Podobně je tomu tak i u individuální varianty
 • Zasílání nových konkrétních poptávek je bezplatné a lze si objednat newsletter
 • Využití kontaktu již zadané poptávky je řešeno individuálně, s ohledem na obchodní poptávku, její náročnost a geografickou působnost

Podmínky, ceník a fungování je řešeno tak, aby B2B STRATEGY mohla využít jak malá tak i velká společnost. Vždy se snažíme o individuální přístžup a o to, aby spolupráce byla vzájemné výhodná. Kromě již uvedených informací, se fungování B2B STRATEGY řídí níže uvedenými body:

 • Ve startovní variantě (2.000 Kč bez DPH) jsou již zahrnuty náklady spojené se základní analýzou, individuálním plánem, časem a cestovními náklady, pokud se jedná o Beroun a Prahu
 • Provize z dosaženého výsledku jsou řešeny individuálně a dle dohody, s přihlédnutím k náročnosti zadání
 • Poskytovatel B2B STRATEGY má povinnost označit poptávku slovem PARTNER, pokud se jedná o spolupracující firmu - KLUB Spojme síly
 • Poskytovatel B2B STRATEGY má povinnost označit zahraničního poptávajícího vlaječkou jeho země
 • Poskytovatel B2B STRATEGY má povinnost zveřejňovat pouze poptávky zadané či schválené vrcholovým managementem firem
 • Poskytovatel B2B STRATEGY je povinnen služby spojené s B2B řešit řádnou smlouvou
 • Poskytovatel B2B STRATEGY má právo odmítnout zájemce či předat kontakt
 • Poskytovatel B2B STRATEGY je povinnen mít poptávky a jejich charakter schválené poptávající firmou
 • Poskytovatel B2B STRATEGY je oprávněn pro zajištění poptávky využívat jak kooperující firmy, tak i jiné zdroje

 

V případě doplňujících otázek nás kontaktujte na emailu info@cbnetwork.cz