VÝHODY

  • Jedná se o řešení, které místo tlaku na cenu řeší výhody plynoucí ze spolupráce
  • Díky platformě, která je propojená s koordinačním centrem,  šetříte čas, zaměstnance i peníze
  • B2B funguje na území ČR a od 2017 účinnost rozšiřuje i do zahraničí
  • Poptávky B2B cílí na několik set společností s měsíčním nárůstem a je průběžně podporováno i marketingově

Celý koncept B2B STRATEGY přináší ještě další výhody. Asi největší výhoda spočívá v odlišení se od standardních poptávkových serverů. B2B STRATEGY cílí pouze na firmy, u kterých je prostor pro dlouhodobější spolupráci, na které se nechá do budoucna stavět a je oboustranně výhodná. Jinými slovy, vyhýbáme se jednorázovým obchodům či výběřovým řízením, kde je rozhodující cena.

Za každou poptávkou stojí ověřená firma, vstupní analýza a často i osobní vazba. Tyto osobní vazby získáváme z podnikatelského klubu, který čítá více než sto společností, ktero jsou zastoupeny pouze majiteli a řediteli firem. Nikdy nepracujeme s anonamní poptávkou.

Zásadní j i šíře využití B2B STRATEGY. Lze jej použít pro posílení obchodu, strategie, sdílení pracovních sil, k rozšíření geografické působnosti, podporu exportu i importu, sdílení investic a další. K dispozici je vám i bezplatné poradenství  a mnoho příkladů z praxe.

Důležitý je i aktivní přístup při vyhledávání strategických partnerů. Kromě zviditelnění  se na B2B STRATEGY, měsíčních newsletterů a databáze několika set firem, je vám k dispozici vlastní call centrum, osobní jednání s potenciálními partnery a podpůrné projekty, která vychází z potřeby vašeho zacílení. 

Pro mnoho firem je vítaná výhoda, která spočívá v úspoře času a financí. Tyto prvotní náklady jsou převedeny na koordinační centrum. Ve srovnání s finanční a časovou náročností obchodních zástupců je B2B STRATEGY výhodnou cestou pro mnoho firem, bez ohledu na velikost.